จักรคอม้าฐานกระบอกนอนเข็มเดี่ยว

เหมาะสำหรับเย็บชิ้นงานที่มีขนาดกลางและแข็งโดยเฉพาะ ฐานกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก 50 มม.) เหมาะสำหรับเย็บกระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เบาะ และเครื่องหนัง มีเทคนิคการตัดเย็บและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบฟัน compound feed และระยะของเสาเข็มที่สูงขึ้น รวมทั้งฮุกที่ใหญ่ขึ้น และมอเตอร์ประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
มอเตอร์คลัตช์แบบเดิม ๆ

ระบบฟัน (Compound feed)

Compound feed (ฟัน, เข็ม และตีนผีตะกุย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเย็บผ้าหนา (เบาะและหนัง) เทคนิคการตัดเย็บก็มากขึ้นเช่นกัน มีประสิทธิภาพของการยกหัวเสาเข็มที่สูงขึ้น (สูงสุด 37 มม.)

ฮุกใหญ่มากขึ้น

ฮุกที่ใหญ่ขึ้นทำให้ใช้กระสวยที่ใหญ่ขึ้นได้ กระสวยรุ่นนี้ใหญ่กว่าขนาดตะขอแบบปกติถึง 30% วิธีการแก้ปัญหานี้มีประโยชน์โดยเฉพาะเทคนิคการตัดเย็บ ช่วยให้เปลี่ยนด้ายน้อยลง

จักรคอม้ากระบอกนอนเข็มเดี่ยว พร้อมระบบฟันและฮุกใหญ่