» กรรไกร

กรรไกรตัดเศษด้าย

กรรไกรตัดเศษด้าย, กรรไกรก้ามปู, กรรไกรตัดขี้ด้าย ยี่ห้อ Golden eagle ยกโหล แท้ 100%

» กระโหลกจักรเย็บ

กะโหลกจักรเย็บ (เล็ก)

กระโหลกจักรเย็บอุตสาหกรรม กระโหลกเล็ก ยี่ห้อ TOWA

» เครื่องกรอด้าย

เครื่องกรอไส้กระสวยกึ่งอัตโนมัติ เครื่องกรอด้าย

เครื่องกรอไส้กระสวยกึ่งอัตโนมัติ (เครื่องกรอด้าย) ใช้งานง่าย ทนทาน

» ใบมีด

ใบมีดตัดผ้า/เครื่องตัดผ้า

ใบมีดตัดผ้า ใบมีดเครื่องตัดผ้า ขนาด 4 นิ้ว (RS-100) ใบมีดกลม ของแท้ 100%

» อื่น ๆ

อะไหล่เพิ่มเติม

อะไหล่จักรทุกยี่ห้อ เกี่ยวกับงานเย็บ