» จักรลูกโซ่อุตสาหกรรม

DR-76702PW

2-NEEDLE,BOTTOM COVERSTITCH MACHINE FOR MAKING BELT LOOPS AND ATTACHING RING TAPE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรลูกโซ่อุตสาหกรรม

DR-76708P FLATBED

4-NEEDLES ,DOUBLE CHAINSTITCH MACHINE FOR ATTACHING WASTEBAND
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรลูกโซ่อุตสาหกรรม

DR-76700 FLATBED

MULTI NEEDLES (1~4 needles), DOUBLE CHAINSTITCH MACHINE (Horizontal Looper Movement)
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรลูกโซ่อุตสาหกรรม

DR-76703PTE FLATBED

3-NEEDLES (1~4 needles), DOUBLE CHAINSTITCH MACHINE FOR LAP SEAMING
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรลูกโซ่อุตสาหกรรม

DR-76703PTE :: FLATBED

3-NEEDLES (1~4 needles), DOUBLE CHAINSTITCH MACHINE FOR LAP SEAMING
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท