» จักรซิกแซกอุตสาหกรรม

จักรเย็บซิกแซกแต่งลาย

จักรเย็บซิกแซกแต่งลาย มาสารถเย็บได้มากกว่า 200 รูปแบบ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษอีกมากมาย
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรซิกแซกอุตสาหกรรม

SL2284A

ZIGZAG SEWING MACHINE SERIES
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรซิกแซกอุตสาหกรรม

SL2284-D-7-2

ZIGZAG SEWING MACHINE DIRECT-DRIVE HIGH –SPEED AUTO TRIMMER ZIGZAG MACHINE SERIES
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรซิกแซกอุตสาหกรรม

SR2284

ZIGZAG SEWING MACHINE SERIES (1 step 2 point,3 step 4 point function)
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท