» จักรสอยอุตสาหกรรม

CM-364

BLIND STITCH MACHINE DIFFERENTIAL MULTI FUNCTION SINGLE THREAD BLINDSTITCH MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรสอยอุตสาหกรรม

CM-500

BLIND STITCH MACHINE DESK-TOP BLINDSTITCH MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรสอยอุตสาหกรรม

CM1430

BLIND STITCH MACHINE DIVER-SUIT BLIND STITCH MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรสอยอุตสาหกรรม

GP3

FUR SEWING MACHINE UPPER DRAWING MACHINE SERIES
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรสอยอุตสาหกรรม

SAHL 800-1

HEAVY DUTY LUBRICATION OVER-SEAMING
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท