» จักรกระบอกตั้งอุตสาหกรรม

SR-591DE

จักรคอตั้งมอเตอร์ไดเร็ท ไดร์ฟ (ฟังก์ชั่นครบครัน)
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรกระบอกตั้งอุตสาหกรรม

SR-810//820

จักรคอตั้งเข็มเดี่ยวและเตียงคู่ (ฟีดด้านล่าง)
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท