» จักรบาร์แท็กกิ้งและจักรติดกระดุมอุสาหกรรม

เครื่องป้อนรังดุมอัจฉริยะ

เครื่องป้อนรังดุมแบบเรียง / อ่านตัวอักษรบนกระดุมได้
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรบาร์แท็กกิ้งและจักรติดกระดุมอุสาหกรรม

SR-1900/1903A

จักรบาร์แท็กกิ้งและจักรติดกระดุมอุสาหกรรม
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรบาร์แท็กกิ้งและจักรติดกระดุมอุสาหกรรม

SR-430/438D

จักรบาร์แท็กกิ้งและจักรติดกระดุมอุสาหกรรม
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท