» จักรกระบอกนอนอุตสาหกรรม

TW3-S335VB

CYLINDER BED COMPOUNE FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH LARGE ROTARY HOOK WITH SYSNCRONIZE BINDER
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรกระบอกนอนอุตสาหกรรม

GC2603

1-MEEDLE, CYLINDER BED, CMPOUMD FEED, LOCKSTITCH MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรกระบอกนอนอุตสาหกรรม

SE-62681-LG

CYLINDER BED COMPOUNE FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรกระบอกนอนอุตสาหกรรม

TW3-7B

CYLINDER TYPE NEEDLE FEED/COMPOUND FEED SEWING MACHINE WITH SYSNCRONIZE BINDER
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท