» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

SR-9810

จักรเย็บผ้า compound feeding บนและล่าง สำหรับวัสดุหนาพิเศษ
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

SAHL GC0303

1 – NEEDLE, WALKING FOOT, TOP AND BOTTOM FEED, LOCKSTITCH MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

GC0303-D2

1 – NEEDLE, WALKING FOOT, BOTTOM-FEED, LOCKSTITCH MACHINE WITH AUTOMATIC THREAD TRIMMER
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

SAHL GC20606-1

SINGLE & DOUBLE NEEDLE ,COMPOUND FEED ,LOCKSTITCH SEWING MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

GC20606-L18

LONG ARM SINGLE & DOUBLE NEEDLE ,COMPOUND FEED ,LOCKSTITCH SEWING MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

TW1-1245

COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE HEAVY DUTY LOCKSTITCH SEWING MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท

» จักรเย็บผ้าสำหรับงานหนัก

SE-T801

ROUND KNIFE SKIVING MACHINE
ราคา : กรุณาสอบถามทางบริษัท